Kiếm tiền online với ai.marketing

Kiếm tiền online với ai.marketing

Bảng thu nhập : 4 nguồn thu nhập từ ai.marketing:

+ Income personal invest/month (Thu nhập cá nhân đầu tư): Mức lợi nhuận đạt được bình quân hàng tháng của khoản đầu tư cá nhân.

+ Income F1 (Thu nhập F1): Mức hoa hồng nhận được tính trên số tiền F1 của bạn nạp vào số dư ngân sách quảng cáo. Mức hoa hồng này AI sẽ thanh toán trực tiếp vào tài khoản AI của bạn ngay khi F1 nạp vào số dư ngân sách quảng cáo và bạn có thể rút ra ngay được.

+ Partner income (Thu nhập đối tác): Mức hoa hồng nhận được tính trên số tiền hệ thống của bạn nạp vào ngân sách quảng cáo. Mức hoa hồng này INB sẽ thanh toán vào tài khoản INB của bạn sau khi số dư ngân sách quảng cáo chuyển về ngân sách quảng cáo cho Bot chạy. Khi tiền về tài khoản INB của bạn thì bạn có thể rút ra ngay được.

+ NBO bonus buyout (Mua lại tiền thưởng NBO): Nguồn thu nhập này là phần thưởng tính trên tổng doanh số của hệ thống dưới F1 khi đạt được các mức. Để sử dụng khoản thu nhập này bạn cần sở hữu NBO trong tài khoản, bạn nạp tiền tái đầu tư AI từ tài khoản INB và INB sẽ trừ NBO trong tài khoản của bạn và cộng sang tài khoản AI với tỷ giá 1NBO=1$ (Bạn có thể mua NBO trên ineurochange.com).

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiếm thêm thông qua giao dịch trên ineurochange.com với tài khoản của bạn.

Để nạp tiền/rút tiền với Ai.marketing bạn có thể nhờ Trainer (Supporter) hoặc có thể thực hiện trực tiếp thông qua các thẻ Visa/Mastercard/Maestro; Mir card hoặc ví điện tử Payeer, Perfect Money và các ví điện tử hỗ trợ thanh toán qua các đồng Bitcoin, Ethereum, Tether ERC-20, Tronk TRC-20 (Khuyến nghị nên dùng Payeer, Perfect Money hoặc ví điện tử hỗ trợ thanh toán Bitcoin, Tronk TRC-20):

Trước tiên bạn cần đăng ký thẻ Visa/Mastercard/Maestro; Mir card hoặc các ví điện tử (Nếu bạn đã có thẻ hoặc ví điện tử thì hãy bỏ qua bước này):

– Đăng ký thẻ Visa/Mastercard/Maestro; Mir card thông qua các ngân hàng cung cấp thẻ.

– Đăng ký ví điện tử Payeer, Perfect Money hoặc các ví điện tử hỗ trợ thanh toán qua các đồng Bitcoin, Ethereum, Tether ERC-20, Tronk TRC-20:

+ Ví điện tử Payeer:

+ Ví điện tử Perfect Money:

+ Ví điện tử ONUS:

Tạo referral link là tạo link liên kết dùng để chia sẻ, giới thiệu tóm tắt về bản thân mình và dự án, mời người khác cùng tham gia dự án.

Để tạo link giới thiệu cho tài khoản ai.marketing, bạn có thể làm theo xem hướng dẫn chi tiết tại link: https://ai-marketingaz.com/ai.marketing/tao-referral-link/