Kỹ thuật chuỗi Fibonacci

Kỹ thuật chuỗi Fibonacci là một kỹ thuật chỉ báo của phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán.

Kỹ thuật chuỗi Fibonacci dựa trên nguyên lý dãy số Fibonacci. Dãy số Fibonacci là một chuỗi các số bắt đầu là 0, 1 và số phía sau là tổng của 2 số đứng liền trước.

Dãy số Fibonacci: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …

Từ dãy số này, người ta chia các số trong dãy số cho nhau và phát hiện ra các tỷ lệ: 161.8%, 23.6%, 28.2%, 61.8%. Nhiều nhà phân tích cho rằng các tỷ lệ này là các mức nổi bật trong giao dịch và phân tích kỹ thuật. Về cơ bản, có 3 mức quan trọng thường được sử dụng là 23.6%, 38.2% và 61.8%.

Trong phân tích theo Fibonacci, có 3 loại thường được sử dụng nhất gồm:

 • Fibonacci thoái lui.
 • Fibonacci quạt.
 • Fibonacci vòng cung.
1. Fibonacci thoái lui.

Fibonacci thoái lui được dùng để dự đoán các ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự mà tại đó giá có khả năng đảo chiều. Fibonacci thoái lui thể hiện các tỷ lệ theo đường nằm ngang tương ứng. Kế hoạch là mua tại các mức hỗ trợ của Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng tăng. Bán tại mức kháng cự của Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng giảm.

Cách vẽ Fibonacci thoái lui:

 • Đầu tiên, xác định đỉnh và đáy xu hướng giá gần đây.
 • Sau đó, đối với các xu hướng giảm, nối từ đỉnh gần nhất đến đáy gần nhất. Đối với xu hướng tăng thì kéo chuột từ đáy gần nhất đến đỉnh gần nhất.
 • Các tỷ lệ Fibonacci thoái lui sẽ xuất hiện trên biểu đồ để quan sát.

Kỹ thuật chuỗi Fibonacci - Fibonacci thoái lui

2. Fibonacci quạt.

Fibonacci quạt thể hiện các đường xu hướng chéo theo tỷ lệ tương ứng. Fibonacci quạt đưa ra dự đoán giá có xu hướng đảo chiều khi gặp đường xu hướng theo tỷ lệ. Từ đó đưa ra các gợi ý giao dịch khi giá tiến đến đường xu hướng:

– Mua khi giá thoái lui tới một đường Fibonacci quạt, giá phải bật lại. Tức là giá chạm tới đường Fibonacci quạt đó nhưng không đóng cửa phía dưới nó.

– Bán khi giá bật tới một đường Fibonacci quạt, giá phải thoái lui. Tức là giá chạm tới đường Fibonacci quạt đó nhưng không đóng cửa phía trên nó.

Cách vẽ Fibonacci quạt:

 • Đầu tiên, xác định đỉnh và đáy xu hướng giá gần đây.
 • Sau đó, đối với các xu hướng giảm, nối từ đỉnh gần nhất đến đáy gần nhất. Đối với xu hướng tăng thì kéo chuột từ đáy gần nhất đến đỉnh gần nhất.
 • Các tỷ lệ đường xu hướng Fibonacci quạt sẽ xuất hiện trên biểu đồ để quan sát.

Kỹ thuật chuỗi Fibonacci - Fibonacci quạt

3. Fibonacci vòng cung.

Fibonacci vòng cung thể hiện các đường vòng cung theo tỷ lệ tương ứng được mở rộng từ một đường nối giữa đỉnh và đáy của xu hướng trước đó.

Fibonacci vòng cung tương tự như Fibonacci thoái lui khi thể hiện các ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ. Nhưng Fibonacci thoái lui thể hiện các ngưỡng cố định theo thời gian. Còn Fibonacci vòng cung thì thể hiện các ngưỡng với các khung thời gian khác nhau theo các vòng cung.

Cách vẽ Fibonacci vòng cung:

 • Đầu tiên, xác định đỉnh và đáy xu hướng giá gần đây.
 • Sau đó, đối với các xu hướng tăng, nối từ đỉnh gần nhất đến đáy gần nhất. Đối với xu hướng giảm thì kéo chuột từ đáy gần nhất đến đỉnh gần nhất.
 • Các tỷ lệ Fibonacci vòng cung sẽ xuất hiện trên biểu đồ để quan sát.
Kỹ thuật chuỗi Fibonacci - Fibonacci vòng cung

Để sử dụng kỹ thuật chuỗi Fibonacci, việc đầu tiên là xác định xu hướng trước đó của giá. Nhà đầu tư nên sử dụng các công cụ, kỹ thuật khác để xác định xu hướng trước đó như: Kỹ thuật đường xu hướng, kỹ thuật sóng Elliott,…

Mặt khác, khi vẽ đường Fibonacci, nên vẽ 2 hoặc 3 đường Fibonacci khác nhau để phân tích. Khi giá tiến đến các điểm giao nhau của các đường Fibonacci có khả năng đảo chiều cao hơn.

Mặc dù kỹ thuật chuỗi Fibonacci giúp nhà đầu tư có thể tìm ra các điểm hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, nhưng không có sự bảo đảm nào là giá sẽ phản ứng tốt với các mức đó. Khi giá về các vùng đảo chiều tiềm năng, không có nghĩa là giá sẽ tự động đảo chiều mà đây chỉ là những vùng tiềm năng để quan sát. Bên cạnh đó, Fibonacci có rất nhiều đường cản giá, theo đó giá sẽ thường xuyên đảo qua lại tại những đường này. Nhà đầu tư khó có thể xác định được đâu là ngưỡng cản hiệu quả nhất. Vì vậy, ở những vùng tiềm năng này, nhà đầu tư cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật sẽ biết được điểm giao dịch trong ngắn hạn.

Chúc bạn có được kiến thức cơ bản và sử dụng có hiệu quả kỹ thuật chuỗi Fibonacci trong giao dịch của mình.

Số điện thoại: +84399861368

Email: admin@ai-marketingaz.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *