Kỹ thuật biểu đồ nến

Kỹ thuật biểu đồ nến (biểu đồ hình nến) hay mô hình nến là một phương pháp trong phân tích kỹ thuật được sử dụng khá phổ biến.

Kỹ thuật biểu đồ nến được xây dựng từ những hình nến độc lập biểu thị thông tin giao dịch từng phiên.

1. Cấu tạo của một cây nến.

Trên một biểu đồ nến sẽ có rất nhiều nến, mỗi cây nến được cấu tạo từ các thành phần cơ bản. Hình dưới là hình dạng tiêu biểu của nến giá tăng (màu xanh) và nến giá giảm (màu đỏ):

Kỹ thuật biểu đồ nến

 

Thân nến là thành phần lớn nhất (là khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa) được tô màu biểu trưng cho sự tăng giảm của giá. Khi giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa thì thân nến thường được tô màu xanh (thể hiện giá tăng), khi giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa thì thân nến thường được tô màu đỏ (thể hiện giá giảm).

Đầu nến là khoảng giá giữa giá cao nhất với thân nến.

Chân nến là khoảng giá giữa giá thấp nhất với thân nến.

Một số trường hợp nến đặc biệt:

Kỹ thuật biểu đồ nến

2. Một số quan điểm chính của kỹ thuật biểu đồ nến trong giao dịch chứng khoán.

Một số quan điểm chính của kỹ thuật biểu đồ nến gồm:

Thân nến càng dài chứng tỏ sức mua/bán càng mạnh. Thân nến dài cho thấy chênh lệch lớn giữa giá mở cửa và đóng cửa. Điều này chứng tỏ bên mua đang áp đảo bên bán (nến xanh) hoặc bên bán đang gây áp lực mạnh (nến đỏ).

Thân nến ngắn cho thấy thị trường đang chững lại, cả hai bên đều đang lưỡng lự chưa quyết định.

Đầu nến dài và chân nến dài chứng tỏ thị trường đang có sự cạnh tranh giữa hai bên. Cả hai bên đều mua bán mạnh khiến giá tăng giảm liên tục. Cần quan tâm đến giá cao nhất và giá thấp nhất để đánh giá các ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự.

3. Một số mô hình nến đặc biệt.
Mô hình Cây búa:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng giảm giá.
 • Giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất bằng nhau hoặc gần bằng nhau.
 • Phần chân nến dài gấp đôi so với phần thân nến trở lên.

Mô hình Cây búa

Khi giá đóng cửa bằng giá cao nhất và cao hơn giá mở cửa thì mô hình Cây búa được coi là sẽ tăng mạnh bởi vì thị trường có thể đẩy giá cao hơn giá mở cửa. Áp lực bán từ tâm lý giảm giá không duy trì được, áp lực mua tăng mạnh.

Khi giá mở cửa bằng giá cao và cao hơn giá đóng cửa thì mô hình Cây búa được coi là ít tăng, không thể quay trở lại mức giá mở cửa.

Chân nến dài hơn cho rằng thị trường đã thử nghiệm để tìm vùng hỗ trợ và khi tìm thấy khu vực hỗ trợ, giá bắt đầu được đẩy cao hơn, gần mức giá mở cửa. Do đó, xu hướng giảm giá đã bị từ chối và có thể như cảnh báo sự đảo chiều cho xu hướng tăng giá mới.

Mô hình Bia mộ:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng giảm giá.
 • Giá mở cửa, giá đóng cửa và giá thấp nhất bằng nhau hoặc gần bằng nhau.
 • Phần đầu nến dài gấp đôi so với phần thân nến trở lên.

Mô hình Bia mộ

Khi giá mở cửa bằng giá thấp nhất và thấp hơn giá đóng cửa thì mô hình Bia mộ được coi là sẽ tăng mạnh.

Khi giá đóng cửa bằng giá thấp nhất và thấp hơn giá mở cửa thì mô hình Bia mộ được coi là ít tăng.

Đầu nến dài hơn cho rằng thị trường tăng vì giá đang do dự di chuyển xuống dưới bằng cách tăng đáng kể trong ngày. Do đó, xu hướng giảm giá đã bị từ chối và có thể như cảnh báo sự đảo chiều cho xu hướng tăng giá mới.

Mô hình Nhấn chìm tăng:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng giảm giá.
 • Gồm hai nến: Nến giảm giá nhỏ hơn (ngày 1) và nến tăng giá lớn hơn (ngày 2).
 • Phần thân của nến giảm giá (ngày 1) thường nhỏ hơn và có thể được chứa trong phần thân của nến tăng giá (ngày 2).

Mô hình Nhấn chìm tăng

Mô hình Nhấn chìm tăng thể hiện tâm lý thị trường kỳ vọng tăng mạnh mẽ, bên mua áp đảo bên bán. Giá ngày 2 được đẩy lên cao hơn, vượt mức mở cửa của ngày 1.

Mô hình Đường xuyên tăng:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng giảm giá.
 • Gồm hai nến: Nến giảm giá (ngày 1) và nến tăng giá (ngày 2).
 • Giá đóng cửa ngày 2 phải cao hơn trung bình giá ngày 1.

Mô hình Đường xuyên tăng

Mô hình Đường xuyên tăng tương tự như mô hình Nhấn chìm tăng.

Thường có một khoảng cách đáng kể giữa giá đóng cửa nến giảm giá (ngày 1) và giá mở nến tăng giá (ngày 2). Nó cho thấy sức mua mạnh vì giá được đẩy lên cao hơn mức giá trung bình của ngày hôm trước.

Mô hình Sao Mai:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng giảm giá.
 • Gồm ba nến: Nến giảm giá lớn (ngày 1), nến tăng hoặc giảm giá nhỏ (ngày 2) và nến tăng giá lớn (ngày 3).
 • Ngày 2 tạo mức giá thấp mới, có giá đóng cửa gần với giá mở cửa và giá đóng cửa ngày 1.

Mô hình Sao Mai

Ngày 1, xu hướng giảm giá, bên bán áp đảo bên mua thường tạo ra mức thấp mới.

Ngày 2 bắt đầu với một khoảng giảm giá, tuy nhiên, giá không bị giảm nhiều. Giá có lúc tăng hay giảm nhẹ và điều chỉnh đóng cửa gần với giá mở cửa. Nó thể hiện sự lưỡng lự của thị trường, có thể coi là không vượt ngưỡng hỗ trợ. Nến ngày 2 khá nhỏ và có thể tăng, giảm hoặc trung tính.

Ngày 3 bắt đầu với tâm lý tăng giá được củng cố khá mạnh với lực mua áp đảo lực bán. Giá được đẩy lên và đóng cửa ở mức giá cao. Xu hướng giảm giá đã bị từ chối và có thể như cảnh báo sự đảo chiều cho xu hướng tăng giá mới.

Mô hình Ba chàng lính trắng:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng giảm giá.
 • Gồm ba nến dài tăng giá liên tiếp.
 • Ba nến đều có thân dài, đầu nến và chân nến ngắn hoặc không có.
 • Giá mở cửa và giá đóng cửa của nến đứng sau dần cao hơn nến đứng trước.

Mô hình ba chàng lính trắng

Đó là một tín hiệu tăng rất mạnh xảy ra sau một xu hướng giảm. Nó cho thấy một sự gia tăng ổn định của áp lực mua và áp lực bán giảm dần.

Mô hình Tăng giá ba bước:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng tăng giá.
 • Gồm năm nến: Hai nến dài tăng giá và ba nến ngắn giảm giá liên tiếp.
 • Ba nến ngắn giảm giá nằm kẹp giữa hai nến dài tăng giá.
 • Giá thấp nhất của ba nến giảm giá cao hơn giá mở cửa của nến tăng giá trước.
 • Giá cao nhất của ba nến giảm giá thấp hơn giá đóng cửa của nến tăng giá sau.

Kỹ thuật biểu đồ nến

Mô hình Tăng giá ba bước cho thấy mặc dù có một số áp lực bán sau xu hướng tăng giá trước đó, người mua vẫn giữ quyền kiểm soát thị trường. Xu hướng tăng tiếp tục được củng số sau khi lực mua áp đảo lực bán ở nến tăng tiếp theo.

Mô hình Người treo cổ:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng tăng giá.
 • Giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất bằng nhau hoặc gần bằng nhau.
 • Phần chân nến dài gấp đôi so với phần thân nến trở lên.

Mô hình người treo cổ

Sau một xu hướng tăng dài, mô hình Người treo cổ cho thấy giá đang do dự bằng cách giảm đáng kể trong ngày.

Khi giá mở cửa bằng giá cao nhất và cao hơn giá đóng cửa thì mô hình Người treo cổ được coi là sẽ giảm mạnh bởi vì thị trường có thể giảm giá thấp hơn giá mở cửa. Áp lực mua từ tâm lý tăng giá không duy trì được, áp lực bán tăng mạnh.

Khi giá đóng cửa bằng giá cao và cao hơn giá mở cửa thì mô hình cây búa được coi là ít giảm hơn, do vẫn còn lực mua tương đối với mức giá mở cửa.

Sự hình thành mô hình Người treo cổ được xem như một dấu hiệu cảnh báo sự đảo chiều cho xu hướng giảm giá mới.

Mô hình Người treo cổ ngược với mô hình Cây búa.

Mô hình Sao băng:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng tăng giá.
 • Giá mở cửa, giá đóng cửa và giá thấp nhất bằng nhau hoặc gần bằng nhau.
 • Phần đầu nến dài gấp đôi so với phần thân nến trở lên.

Mô hình Sao băng

Khi giá đóng cửa bằng giá thấp nhất và thấp hơn giá mở cửa thì mô hình Sao băng được coi là sẽ giảm mạnh.

Khi giá mở cửa bằng giá thấp nhất và thấp hơn giá đóng cửa thì mô hình Sao băng được coi là giảm nhẹ hơn.

Đầu nến dài hơn cho rằng thị trường giảm vì áp lực giảm giá của bên bán dần áp đảo bên mua. Giá do dự di chuyển và giảm đáng kể trong ngày. Do đó, xu hướng tăng giá đã bị từ chối và có thể như cảnh báo sự đảo chiều cho xu hướng giảm giá mới.

Mô hình Sao băng ngược với mô hình Bia mộ.

Mô hình Nhấn chìm giảm:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng tăng giá.
 • Gồm hai nến: Nến tăng giá nhỏ hơn (ngày 1) và nến giảm giá lớn hơn (ngày 2).
 • Phần thân của nến tăng giá (ngày 1) thường nhỏ hơn và có thể được chứa trong phần thân của nến giảm giá (ngày 2).

Mô hình Nhấn chìm giảm

Mô hình Nhấn chìm giảm thể hiện tâm lý thị trường giảm mạnh, bên bán áp đảo bên mua. Giá ngày 2 không được đẩy cao nhiều trước khi bị đẩy xuống thấp hơn, xuống dưới mức đóng cửa của ngày 1. Nó được coi như một dấu hiệu xu hướng giảm giá mới.

Mô hình Nhấn chìm giảm ngược với mô hình Nhấn chìm tăng.

Mô hình Mây đen che phủ:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng tăng giá.
 • Gồm hai nến: Nến tăng giá (ngày 1) và nến giảm giá (ngày 2).
 • Giá đóng cửa ngày 1 phải cao hơn trung bình giá ngày 2.

Mô hình Mây đen che phủ

 

Mô hình Mây đen che phủ tương tự như mô hình Nhấm chìm giảm và ngược với mô hình Đường xuyên tăng.

Thường có một khoảng cách đáng kể giữa giá đóng cửa nến giảm giá (ngày 1) và giá mở nến tăng giá (ngày 2). Nó cho thấy lực bán mạnh vì mức giá trung bình ngày 2 được đẩy xuống thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước. Điều này làm tăng thêm tâm lý giảm giá.

Mô hình Sao Hôm:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng tăng giá.
 • Gồm ba nến: Nến tăng giá lớn (ngày 1), nến tăng hoặc giảm giá nhỏ (ngày 2) và nến giảm giá lớn (ngày 3).
 • Ngày 2 tạo mức giá cao mới, có giá đóng cửa gần với giá mở cửa và giá đóng cửa ngày 1.

Mô hình Sao Hôm

Ngày 1, xu hướng tăng giá, bên mua áp đảo bên bán thường tạo ra mức giá cao mới.

Ngày 2 bắt đầu với một khoảng tăng giá, tuy nhiên, giá không tăng nhiều. Giá có lúc tăng, giảm nhẹ và điều chỉnh đóng cửa gần với giá mở cửa. Nó thể hiện sự lưỡng lự của thị trường, có thể coi là không vượt được ngưỡng kháng cự. Nến ngày 2 khá nhỏ và có thể tăng, giảm hoặc trung tính.

Ngày 3 bắt đầu với tâm lý giảm giá được củng cố khá mạnh với lực bán áp đảo lực mua. Giá được đẩy xuống thấp và đóng cửa ở mức giá thấp. Xu hướng tăng giá đã bị từ chối và có thể như cảnh báo sự đảo chiều cho xu hướng giảm giá mới.

Mô hình Sao Hôm ngược lại với mô hình Sao Mai.

Mô hình Ba con quạ đen:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng tăng giá.
 • Gồm ba nến dài giảm giá liên tiếp.
 • Ba nến đều có thân dài, đầu nến và chân nến ngắn hoặc không có.
 • Giá mở cửa và giá đóng cửa của nến đứng sau dần thấp hơn nến đứng trước.

Kỹ thuật biểu đồ nến - Mô hình Ba con quạ đen

Mô hình Ba con quạ đen ngược lại với mô hình Ba chàng lính trắng.

Đó là một tín hiệu giảm rất mạnh xảy ra sau một xu hướng tăng. Nó cho thấy một sự gia tăng ổn định của áp lực bán và áp lực mua giảm dần.

Mô hình Giảm giá ba bước:

Điều kiện hình thành:

 • Xu hướng trước đó là xu hướng giảm giá.
 • Gồm năm nến: Hai nến dài giảm giá và ba nến ngắn tăng giá liên tiếp.
 • Ba nến ngắn tăng giá nằm kẹp giữa hai nến dài giảm giá.
 • Giá cao nhất của ba nến tăng giá thấp hơn giá mở cửa của nến giảm giá trước.
 • Giá thấp nhất của ba nến tăng giá cao hơn giá đóng cửa của nến giảm giá sau.

Kỹ thuật biểu đồ nến

Mô hình Giảm giá ba bước ngược với mô hình Tăng giá ba bước.

Mô hình Giảm giá ba bước cho thấy mặc dù có một số áp lực mua sau xu hướng giảm giá dài trước đó, người bán vẫn giữ quyền kiểm soát thị trường. Xu hướng giảm tiếp tục được củng số sau khi lực bán áp đảo lực bán ở nến giảm tiếp theo.

Trên đây là một số nội dung về kỹ thuật biểu đồ nến: Cấu tạo nến, quan điểm chính và một số mô hình nến đặc biệt. Để sử dụng mô hình kỹ thuật biểu đồ nến hiệu quả thì cần xác định chính xác xu hướng và các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

Chúc bạn sử dụng kỹ thuật biểu đồ nến hiệu quả!

Số điện thoại: +84399861368

Email: admin@ai-marketingaz.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *