Chứng khoán

Kỹ thuật Wyckoff

Kỹ thuật Wyckoff

Kỹ thuật Wyckoff là được coi là một trường phái phân tích kỹ thuật tài chính hiện đại được sử dụng khá phổ biến. Kỹ thuật Wyckoff là sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích…

Xem thêm

Kỹ thuật hệ thống chỉ báo

Dải Bollinger

Kỹ thuật hệ thống chỉ báo là kỹ thuật phân tích, dự đoán xu hướng dựa trên các chỉ báo. Các chỉ báo kỹ thuật thường được biểu thị dưới dạng biểu đồ. Các chỉ báo được tính toán…

Xem thêm

Kỹ thuật điểm Pivot

Kỹ thuật điểm Pivot

Kỹ thuật điểm Pivot là một kỹ thuật phân tích được khá nhiều nhà phân tích sử dụng cho rằng kỹ thuật này hiệu quả và ít rủi ro. Điểm Pivot được xác định là giá trị trung bình của…

Xem thêm

Kỹ thuật chuỗi Fibonacci

Kỹ thuật chuỗi Fibonacci - Fibonacci thoái lui

Kỹ thuật chuỗi Fibonacci là một kỹ thuật chỉ báo của phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán. Kỹ thuật chuỗi Fibonacci dựa trên nguyên lý dãy số Fibonacci. Dãy số Fibonacci là một chuỗi các số…

Xem thêm

Kỹ thuật nguyên lý sóng Elliott

Cấu trúc sóng Elliott

Kỹ thuật nguyên lý sóng Elliott là một kỹ thuật phân tích phổ biến trong đầu tư chứng khoán. Kỹ thuật nguyên lý sóng Elliott khá tương đồng với kỹ thuật lý thuyết Dow nhưng đi sâu vào phân…

Xem thêm

Kỹ thuật đường xu hướng

Kỹ thuật đường xu hướng

Kỹ thuật đường xu hướng là một trường phái phân tích kỹ thuật giúp xác định được hướng di chuyển hiện tại của giá. Điều này đóng vai trò quan trọng trong giao dịch, tăng tỷ lệ thành công…

Xem thêm

Kỹ thuật mô hình biểu đồ giá

Mô hình tam giác cân

Kỹ thuật mô hình biểu đồ giá là phân tích, dự đoán xu hướng theo hình mẫu biểu đồ giá. Khác với kỹ thuật biểu đồ nến, kỹ thuật mô hình biểu đồ giá được hình thành từ giao…

Xem thêm

Kỹ thuật biểu đồ nến

Kỹ thuật biểu đồ nến

Kỹ thuật biểu đồ nến (biểu đồ hình nến) hay mô hình nến là một phương pháp trong phân tích kỹ thuật được sử dụng khá phổ biến. Kỹ thuật biểu đồ nến được xây dựng từ những hình…

Xem thêm

Kỹ thuật lý thuyết Dow

Kỹ thuật lý thuyết Dow

Kỹ thuật lý thuyết Dow có thể được xem là nền tảng để nghiên cứu về phân tích kỹ thuật. Lý thuyết Dow tin rằng thị trường chứng khoán nói chung là thước đo đáng tin cậy về các…

Xem thêm