Trang chủ

"AI-M được xây dựng, phát triển với ý tưởng, mong muốn AI-M là nơi có thể hỗ trợ tốt nhất cho tất cả mọi người nhu cầu về giao thương hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ... với đúng giá trị thật. AI-M là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý tưởng,... giữa mọi người để tất cả cùng phát triển"

Vũ Thiên Phúc

AI-M làm trung gian thực hiện tìm kiếm, xây dựng các nhu cầu và chia sẻ, kết nối những nhu cầu đó giữa các đối tác, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thương mại...

AI-M hỗ trợ về đầu tư tài chính trong lĩnh vực chứng khoán, tiền điện tử,...

AI-M cung cấp miễn phí chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng, đặc biệt chương trình sẽ được phát triển mở rộng liên kết với thiết bị di động và thương mại điện tử...

AI-M tạo ra một hệ thống thương mại điện tử hỗ trợ người bán hàng và người tiêu dùng gặp nhau một cách dễ dàng với mục tiêu hàng thật giá trị thật bảo vệ cả người bán và người tiêu dùng...